Dekvoorwaarden

1. Stoeterij van ‘t Ilperveld accepteert alleen IJslandse merries die zijn ingeschreven in een door FEIF erkend stamboek. Een kopie van het afstammingsbewijs dient bij de aanmelding gevoegd te worden.

2. De ter dekking aangeboden merries dienen vrij te zijn van besmettelijke ziekten en uit een ziektenvrij bestand te komen. Wij raden aan de merrie niet met een Cortison-preparaat, tegen zomereczeem te behandelen. De merries dienen te zijn ingeent volgens de richtlijnen van FEIF (basisenting en jaarlijkse enting) en een week voor het aanbieden te zijn ontwormd.

3. Merries worden alleen ter dekking toegelaten indien er bij aflevering een negatieve uitslag van een uterus onderzoek voorgelegd kan worden, welke niet ouder is dan ca 30 dagen. Uitgezonderd hiervoor zijn zogende merries. Wij ontvangen geen dragende merries.

4. In geval van ziekten en/of verwondingen, waarbij dierenartsenbehandeling noodzakelijk is, wordt door Stoeterij van ‘t Ilperveld naar eigen goeddunken, op kosten en in opdracht van de merriebezitter, de dierenarts geraadpleegd. Dit zelfde geldt eveneens voor noodzakelijke werkzaamheden door een hoefsmid.

5. Er wordt door Stoeterij van ‘t Ilperveld zorg gedragen voor een zo goed mogelijke onderbrenging en verzorging van de merrie. Stoeterij van ‘t Ilperveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele dood, beschadiging, of waardevermindering van de merrie en/of het daarbij behorende veulen door het inbrengen van de merrie in de kudde met de hengst, door het dekken zelf of ongeacht welke oorzaak. De aansprakelijkheid t.a.v. Stoeterij van ‘t Ilperveld, beperkt zich alleen tot schade als gevolg van grote nalatigheid. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor de door zijn merrie aangerichte schade is de merriehouder aansprakelijk en dient voldoende voor dergelijke risico’s verzekerd te zijn.

6. Brengen van de merries
De merries moeten uiterlijk een dag voor het begin van de dekperiode gebracht worden. Uitgezonderd hiervoor zijn zogende merries. Zij moeten onbeslagen zijn.

7. Dekgeld
Het dekgeld is inclusief maximaal 6 weken weidegeld. Blijkt de merrie na een scan drachtig te zijn, dan dient de eigenaar haar zo spoedig mogelijk op te halen.
Behandeling van eczeempaarden: 10,-euro per week excl. medicatie.

8. Aanmelding
Bij aanmelding wordt 350,= euro in rekening gebracht. De restantbetaling dient bij het afhalen van de drachtige merrie te geschieden, dit kan kontant of met PIN, of vooraf op bankrekeningnummer NL64 RABO 0145 2200 28 t.n.v. Groven Ilperveld VOF te Den Ilp onder vermelding van de naam van de hengst en de naam van de merrie. Voor Lúdvik en Árni Geir gelden andere voorwaarden, daar met deze hengsten slechts een beperkt aantal merries uit de hand wordt gedekt. Voor verdere informatie stuurt u ons een email.

9. Drachtigheidsonderzoek
Alle merries worden onderzocht op drachtigheid. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de merrie niet drachtig is, dan wordt verder geen dekgeld in rekening gebracht. Indien uit een geboortebericht blijkt dat de merrie toch dragend was, is alsnog het dekgeld verschuldigd. Heeft de eigenaar bezwaar tegen het drachtigheidsonderzoek, dan blijft de merrie zes weken bij de hengst en dient het restant van het dekgeld bij afhalen van de merrie voldaan te worden.

10. Stoeterij van ‘t Ilperveld behoudt zich het recht voor de aangeboden dekhengst terug te trekken uit de dekdienst als gevolg van medische of juridische problemen.

11. Gerechts- en standplaats is de woonplaats van de hengstenhouder.

Bij langer verblijf wordt weidegeld/stalling in rekening gebracht.