Tarieven vanaf 1 januari 2019

Begrazing (alleen mogelijk bij aankoop van een jong paard bij Stoeterij van 't Ilperveld)
 Prijs
Bij een periode van minimaal 12 maanden, inclusief weidegang/ruwvoer en krachtvoer, bekappen en ontwormen
975,- per jaar
of
90,- per mnd. in de zomer en 125,- per mnd. in de winter

 Korte gezondheids-check  Prijs
Door Yvonne Groven, Veterinair Natuurgeneeskundige en Osteopaat voor Dieren, kan alleen in combinatie met een les, training of cursus. Een algehele gezondheidscontrole en het oplossen van een enkele blokkade.
 60,-

 Aqua-training  
Voor er met aqua-training begonnen kan worden is het belangrijk eerst te controleren of er geen blokkades in de rug aanwezig zijn. Er wordt dan ook voor aanvang een gratis check door de osteopaat gedaan. In overleg wordt besproken of een uitgebreide behandeling wenselijk is, deze wordt dan tegen gereduceerd tarief uitgevoerd. Het water in de aqua-trainer is ca. 12 graden, hetgeen prestatieverhogend werkt en erg goed is voor de pezen (ook bij herstel van blessure).

 AANBIEDING:
Power Aqua-training IJslander 7 dagen
incl. stalling (paddock) en stapmolen.             325,= euro. Groot paard 400,=

Na de power training is het mogelijk losse aqua-trainingen af te spreken. Het effect van de aqua-training, kan na minimaal 7-10 dagen power-training worden onderhouden met 1x per twee weken een losse sessie.

Losse training     IJslander 35,-
 (groot paard 40,-)
10 rittenkaart    IJslander 325,=
 (groot paard 375,-)

Behandeling beenblessures en rug problemen in overleg.Lessen/Trainingen Prijs
Privé training met eigen paard ca. 40 min.

40,-

10 x trainen
375,-
Trainingen aan huis
Op aanvraag
Training die niet 24 uur van te voren geannuleerd zijn worden in rekening gebracht

Cursussen Prijs
Eendaagse cursus Yvonne (max. 6 pers.)
incl. box,hooi; lunch, koffie, thee en 2x rijden (binnen en/of ovaalbaan)
Weekendcursus Yvonne (max. 6 pers.) op aanvraag
incl. box,hooi; diner, 2x lunch, koffie, thee en overnachten
95,-

225,-
Eendaagse cursus SiggiMar (max. 10 pers.)
incl. box,hooi; lunch, koffie, thee en 2x rijden (binnen en/of ovaalbaan)
119,-

Cursussen aan huis
Op aanvraag
Lezingen incl. koffie, thee, reader
(min 10 personen)
15,- p.p
Training Prijs
Training/correctie/inrijden IJslands paard
(incl. pension, excl. hoefbeslag)
Standaard per week

 "Maatwerk" met aquatraining/rijden/trainingsmolen

175,-

Op aanvraag
Pension IJslander incl. stapmolen per dag
Pension paard per dag
17,50
25,-
Dekkingen

Dekkingen van onze goedgekeurde hengsten:
 
In 2019 wordt met Gumi en Þórálfur in de kudde gedekt.
Met de andere hengsten wordt vooralsnog alleen uit de hand gedekt.

Tarieven voor 2019 zijn:


  • Þórálfur frá Flagbjarnarholti      875,-
  • Lúðvík frá Feti                            875,-            
  • Gimsteinn frá Skáney                 875,-           
  • Árni Geir frá Feti                        875,-                
  • Gumi frá Ilper Skák                    875,-
  • Djákni        dekt niet
Dekgeld inclusief
  • Maximaal 6 weken weidegeld.


Bij aanmelding wordt 350,= in rekening gebracht.
Het restant bedrag wordt pas berekend als uw merrie dragend gescand is.

Eczeembehandeling merrie
excl. medicatie
15,- per week

Dekvoorwaarden

1. Stoeterij van ‘t Ilperveld accepteert alleen IJslandse merries die zijn ingeschreven in een door FEIF erkend stamboek. Een kopie van het afstammingsbewijs dient bij de aanmelding gevoegd te worden.

2. De ter dekking aangeboden merries dienen vrij te zijn van besmettelijke ziekten en uit een ziektenvrij bestand te komen. Wij raden aan de merrie niet met een Cortison-preparaat, tegen zomereczeem te behandelen. De merries dienen te zijn ingeent volgens de richtlijnen van FEIF (basisenting en jaarlijkse enting) en een week voor het aanbieden te zijn ontwormd.

3. Merries worden alleen ter dekking toegelaten indien er bij aflevering een negatieve uitslag van een uterus onderzoek voorgelegd kan worden, welke niet ouder is dan ca. 30 dagen. Uitgezonderd hiervoor zijn zogende merries. Wij ontvangen geen dragende merries.

4. In geval van ziekten en/of verwondingen, waarbij dierenartsenbehandeling noodzakelijk is, wordt door Stoeterij van ‘t Ilperveld naar eigen goeddunken, op kosten en in opdracht van de merriebezitter, de dierenarts geraadpleegd. Dit zelfde geldt eveneens voor noodzakelijke werkzaamheden door een hoefsmid.

5. Er wordt door Stoeterij van ‘t Ilperveld zorg gedragen voor een zo goed mogelijke onderbrenging en verzorging van de merrie. Stoeterij van ‘t Ilperveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele dood, beschadiging, of waardevermindering van de merrie en/of het daarbij behorende veulen door het inbrengen van de merrie in de kudde met de hengst, door het dekken zelf of ongeacht welke oorzaak. De aansprakelijkheid t.a.v. Stoeterij van ‘t Ilperveld, beperkt zich alleen tot schade als gevolg van grote nalatigheid. Elke andere aansprakelijkheid is uitgesloten. Voor de door zijn merrie aangerichte schade is de merriehouder aansprakelijk en dient voldoende voor dergelijke risico’s verzekerd te zijn.

6. Brengen van de merries
De merries moeten uiterlijk een dag voor het begin van de dekperiode gebracht worden. Uitgezonderd hiervoor zijn zogende merries.

7. Dekgeld
Het dekgeld is inclusief maximaal 6 weken weidegeld. Blijkt de merrie na een scan drachtig te zijn, dan dient de eigenaar haar zo spoedig mogelijk op te halen.
Behandeling van eczeempaarden: 10,-euro per week excl. medicatie.

8. Aanmelding
Bij aanmelding wordt 350,= euro in rekening gebracht. De restantbetaling dient bij het afhalen van de merrie te geschieden, dit kan kontant of met PIN, of vooraf op bankrekeningnummer NL64 RABO 0145 2200 28 t.n.v. Groven Ilperveld VOF te Den Ilp onder vermelding van de naam van de hengst en de naam van de merrie.

9. Drachtigheidsonderzoek
Alle merries worden onderzocht op drachtigheid. Mocht uit dit onderzoek blijken dat de merrie niet drachtig is, dan wordt verder geen dekgeld in rekening gebracht. Indien uit een geboortebericht blijkt dat de merrie toch dragend was, is alsnog het dekgeld verschuldigd. Heeft de eigenaar bezwaar tegen het drachtigheidsonderzoek, dan blijft de merrie zes weken bij de hengst en dient het restant van het dekgeld bij afhalen van de merrie voldaan te worden.

10. Stoeterij van ‘t Ilperveld behoudt zich het recht voor de aangeboden dekhengst terug te trekken uit de dekdienst als gevolg van medische of juridische problemen.

11. Gerechts- en standplaats is de woonplaats van de hengstenhouder.


Bij langer verblijf:

Weidegeld merrie
 5,- per dag
Weidegeld merrie en veulen
 6,50 per dag
Stalling
15,- per dag
Eczeembehandeling merrie
excl. medicatie
15,- per week


Prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen.